SlovakEnglish (United Kingdom)žiadosť o cenovú ponuku
záväzná prihláška
prezentačné materiály

Školenia a kurzy

07.03.2018 - Odborná príprava pre manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami
19.02.2018 Odborná príprava na prácu s azbestom a meteriálmi obsahujúcimi azbest
24.01. - 26.01.2018 Základný kurz § 21, § 22, § 23 Vyhlášky č. 508/2009 Z.Z.
30.01. - 02.02.2018 Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
13.02.2018 - Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci pre každého zamestnanca s platnosťou 2 roky.
22.01. - 23.02.2018 Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
15.01. - 02.03.2018 Základný kurz bezpečnostný technik
12.01.2018 - Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci pre každého zamestnanca s platnosťou 2 roky.
08.01. - 15.01.2018 Opakovaná odborná príprava špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií
19.12.2017 - Odborná príprava pre manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami.
15.12.2017 - Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci pre každého zamestnanca s platnosťou 2 roky.
05.12. - 08.12.2017 Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
28.11.2017 Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci pre každého zamestnanca s platnosťou 2 roky.
23.11.2017 Seminár k novej legislatíve v oblasti ochrany zdravia pri práci, ktorá nadobúda účinnosť 1.12.2017
08.11. - 10.11.2017 - Kurz pilčíkov skracovanie iná činnosť
27.10.2017 Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci pre každého zamestnanca s platnosťou 2 roky
16.10. - 20.10.2017 Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
28.09. - 29.09.2017 Kurz kuričov, výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu kotlov
26.09. - 27.09.2017 Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a BT
22.9.2017 Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci pre každého zamestnanca s platnosťou 2 roky
18.09. - 03.11.2017 Základný kurz bezpečnostný technik
11.09. - 13.10.2017 Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
25.08.2017 Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci pre každého zamestnanca s platnosťou 2 roky
16.08. - 17.08.2017 Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a ABT
25.07.2017 Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci pre každého zamestnanca s platnosťou 2 roky
10.07.2017 - Opakované školenie obsluha plynových a tlakových zariadení
06.07. - 12.07. Základný kurz obsluha motorových vozíkov
16.06.2017 Odborná príprava pre manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkmi a zmesami.
16.06.2017 Odborná príprava na prácu s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest
12.09. - 14.09.2017 Kurz elektrotechnikov § 21 až § 24 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
29.05. - 30.06.2017 Základný kurz bezpečnostný technik
22.05. - 26.05.2017 Základný kurz obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva
11.05. - 12.05.2017 Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a ABT
03.05.2017 Odborná príprava pre manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami
21.04.2017 Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov
21.04.2017 Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci pre každého zamestnanca s platnosťou 2 roky
18.04. - 21.04.2017 Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
01.04.2017 Školenie prvej pomoci zamerané na činnosti členov DHZ
24.03.2017 Odborná príprava pre manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami
22.03. - 24.03.2017 Základný kurz obsluha ručnej motorovej reťazovej píly – skracovanie iná činnosť
20.03. - 21.03.2017 Aktualizačná odborná príprava BT a ABT
20.03. - 21.03.2017 Základný kurz na obsluhu stavebných strojov
06.03. - 24.03.2017 Vzdelávací program LEKTOR
27.02. - 31.03. 2017 Základná príprava technikov požiarnej ochrany
24.02.2017 Kurz prvej pomoci Prievidza
21.02. - 23.02.2017 Základný kurz obsluha motorových vozíkov
20.02.2017 Základný kurz bezpečnostný technik
17.02.2017 Odborná príprava pre manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami
06.02. - 15.02.2017 Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva
06.02. - 07.02.2017 Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a ABT
14.03. - 15.03.2017 Základný kurz elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
26.01.2017 Odborná príprava na prácu s azbestom
23.01. - 10.03.2017 Základný kurz bezpečnostný technik
18.01.2017 Kurz prvej pomoci Prievidza
16.12.2016 Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci pre každého zamestnanca s platnosťou 2 roky
04. - 08. 01 2017 Základný kurz obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti
12.12. 2016 Odborná príprava pre manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami
12. - 16.12.2016 Základná odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce
16.11.2016 Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci pre každého zamestnanca s platnosťou 2 roky
15. - 16.12.2016 Kurz na obsluhu kotlov
01.12.2016 Práca pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
21.11. - 22.11.2016 Základný kurz elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo prevádzky
17.10.2016 Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci pre každého zamestnanca s platnosťou 2 roky
2.11. - 16.11. 2016 - Vzdelávací program Lektor
14.11. - 16.12.2016 Základný kurz Bezpečnostný technik
10.10. Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a práca s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie
12. - 13.10.2016 Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných BT
10.10.2016 Odborná príprava pre manipuláciu s toxickými látkami a dezinfekčnými prípravkami
17. - 21.10.2016 Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
20. - 24.9.2016 Základná odborná príprava členov hasičských jednotiek
21. - 24.9.2016 Kurz na obsluhu kotlov
3. - 7.10.2016 Kurzy pre pilčíkov
21. - 23.9.2016 Základný kurz elektrotechnikov § 21 až § 23 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
17.8.2016 - Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci pre každého zamestnanca s platnosťou 2 roky
1.8.-16.8.2016 Vzdelávací program LEKTOR
29.7.2016 - Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci s platnosťou 2 roky
19.9. - 21.10.2016 Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
12.9. - 28.10.2016 - základný kurz ,bezpečnostný technik
13.7. - 15.7. 2016 Základné kurzy § 21 až § 23 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
21.7.2016 Odborná príprava pre manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami
30.6.2016 Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu (Prievidza)
1.6. - 2.6.2016 Školenie pre prácu vo výškach pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky
30.5. - 30.6.2016 Základný kurz bezpečnostný technik
27.5.2016 KURZ PRVEJ POMOCI UKONČENÝ POTVRDENÍM O ABSOLVOVANÍ KURZU (PRIEVIDZA)
06.06. - 10.06. Základná odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce
14. a 15.6.2016 Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov
30.5. - 03.06.2016 Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva
25.4. - 29.4. Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
7.4.2016 Práca pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
5.5-7.5.2016 Základná odborná príprava členov hasičských jednotiek
25.4.2016 Základná odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce
11.4.-15.4.2016 Základný kurz ,,montáž a demontáž lešenia"
23.5.- 26.5.2016 Základný kurz práce vo výškach pomocou špeciálnej techniky
16.5.- 17.6. Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
5.5.- 6.5.2016 Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
25.4. a 26.4. 2016 Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov
18.4.-22.4.2016 Základný kurz obsluha motorových vozíkov podľa výberu druhu a triedy
23.5.- 8.7.2016 Základný kurz bezpečnostný technik
18.4-22.4.2016 Základný kurz elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo prevádzky (povrch/podzemie)
4.4. - 22.4.2016 Vzdelávací program LEKTOR
27.4. a 25.5.2016 Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu (BRATISLAVA)
1.4. a 2.5.2016 Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu (PRIEVIDZA)
30.3.2016 - Ochrana zdravia pri práci v nových legislatívnych úpravách
16.03. - 18.03.2016 - Základný kurz ,,montáž a demontáž lešenia ,,lešenár"
17.2.2016 - 19.2.2016 - Základný kurz § 21, § 22, § 23 Vyhlášky č. 508/2009 Z.Z.
03.02.2016 - 07.02.2016 - Základná odborná príprava 05.2 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických v organizáciách vykonávajúcich banskú činnosť
26.2.2016 - Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci pre každého zamestnanca s platnosťou 2 roky.
27.01. - 02.02.2016 - Výchova a vzdelávanie osôb pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky
07.02. - 11.02.2016 - Základný kurz obsluha motorových vozíkov
01.03 - 02.03.2016 - Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných BT
25.1.2016 - Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci
25.1.2016 – 26.02.2016 - Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
1.2.2016 - 11.3.2016 - Základný kurz ,,bezpečnostný technik“
14-18.12.2015 - Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
10.12.2015 Novela zákona č. 314/2001 a vyhlášky č. 121/2002
15.12. a 16.12. 2015 - Odborná príprava na toxické látky
30.11. - 04.12.2015 - Základná odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce
13., 20. a 27.novembra 2015 - Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu
12.10.2015 a 19.10.2015 - Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu
03.11.2015 - 13.11.2015 - Vzdelávací program LEKTOR
13.10. - 17.10.2015 - Odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce
22.10. - 23.10. 2015 Kurz kuričov a obsluha tlakových nádob
15.10. - 16.10.2015 - Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov
02.11.2015 - 27.11.2015 - Základný kurz bezpečnostný technik
26.10. - 30.10.2015 - Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
14.10.2015 - Kurz prvej pomoci
16.9. a 24.9.2015 - Základný kurz práce vo výškach pomocou šp. techniky - lešenárskej
16.9. a 24.9.2015 - Základný kurz práce vo výškach pomocou špeciálnej horolezeckej techniky
10.9.2015 - Odborná príprava na manipuláciu s dezinfekčnými látkami
10.9.2015 - Odborná príprava na toxické látky
19.10. - 24.10.2015 - Základná odborná príprava členov hasičských jednotiek
07.09. - 12.09.2015 - Základná odborná príprava členov hasičských jednotiek
10.8.2015 o 8 hod. - Aktualizačná odborná príprava ,,manipulácia s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest"
8.9.2015 - Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu
28.09.2015 - Vzdelávací program LEKTOR
28.9.2015 - Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
07.09.2015 - Základný kurz bezpečnostný technik
26.8.2015 - Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci
24.6.2015 - Seminár k Novele Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP
11.6.2015 - Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu
29.6.2015 - Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu
1.6.2015 - Práca pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
15 - 16.6. 2015 - Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov
04.05. - 07.05.2015 - Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
05.05.2015 - Práca s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami
13.04. 2015 - Práca pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
16.04.2015 - Základný kurz obsluha motorových vozíkov
04.05.2015 - Základný kurz obsluha ručnej motorovej reťazovej píly - iná činnosť
27.4.- 05.06. 2015 - Základný kurz ,,bezpečnostný technik"
18. - 19. 3. 2015 - Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov
20.04. - 24.04.2015 - Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
14.4. až 17.4.2015 - Základný kurz elektrotechnikov § 21 až § 23
3.3.2015 až 10.3.2015 - Základný kurz elektrotechnikov § 21 až § 23
26.2.2015 a 27.02.2015 - Základný kurz obsluha motorových vozíkov
26.2.2015 - Kurz prvej pomoci ukončený potvrdením o absolvovaní kurzu
6.2.2015 - Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci
02 - 03.3. 2015 - Základný kurz ,,práce vo výškach s použitím špeciálnej techniky"
16.2.2015 Odborná príprava Špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií
15.- 16. 1.2015 - Základné kurzy a aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu kotlov I až V. triedy
7.1. 2015 - Kurz Aktualizačné odborné prípravy azbest, toxické a dezinfekčné látky
2.2.2015 - Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
12.1.2015 - Základný kurz bezpečnostný technik
4.12.2014 od 8.00 hod. - Kurz prvej pomoci ukončený potvrdením o absolvovaní kurzu
28.11.2014 o 8 hod. - Kurz obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly
31.10. 2014 - Novela zákona č.355/2007 Z.z.
29.10.2014 - Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu
05.12. 2014 - vzdelávacie programy akreditované MŠ SR, Práca pri odstraňovaní azbestu, práca s veľmi toxickými látkami
24. - 28.11.2014 - Ďalšia odborná príprava technikov PO
18 - 19.11.2014 - Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov
6.10.2014 - Vzdelávací program ,, LEKTOR“
29.9. – 3.10.2014 - Základná odborná príprava členov hasičských jednotiek
7 - 8.8. 2014 Pripravujeme aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov a autorizovaných BT
13.10. - 14.11. 2014 - Základná odborná príprava technik požiarnej ochrany
08.09 2014 - 24.10.2014 - Základný kurz bezpečnostný technik
26 a 27.6.2014 o 8 hod. - Základný kurz ,, práce vo výškach pomocou špeciálnej techniky priemyselného lezenia
26 a 27.6.2014 o 8 hod. - Základný kurz ,, práce vo výškach pomocou horolezeckej a speleologickej techniky
26 a 27.6.2014 o 8 hod. - Základný kurz ,,lešenár“
5.6.2014 od 9.00 hod. - Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu
19 a 20.5. 2014 Školenie - Manipulácia s materiálmi obsahujúce azbest a toxické látky
10.4.2014 - Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu
24.3.2014 o 8 hod. Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
14.4. 2014 - Otvárame kurz Bezpečnostný technik
20.3.2014 Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu
17. a 22.4.2014 Školenie na ochranu osobných údajov Zákon č. 122/2013 Z.z.
6. - 7.3.2014 Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných BT
25.3. 2014 Vzdelávací program LEKTOR
19 - 21.2.2014 Základný kurz ,,získanie odbornej spôsobilosti na: § 21 až § 23 Vyhl.MPSVR č. 508/2009 Z.z."
03.02. – 09.05.2014 Odborná príprava Špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií
31.1.2014 o 9 hod. - Seminár k novele Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
17.03.2014 Obsluha plynových zariadení, odborná príprava osôb na obsluhu kotlov ,,kurič“
03.03.2014 Základný kurz ,, Obsluha motorových vozíkov“
17.02.2014 Vzdelávací program ,,Odborná príprava určená osobám, ktoré manipulujú s materiálmi obsahujúcimi azbest, toxické a chemické látky
10.02.2014 Vzdelávací program ,,LEKTOR“
04.02.2014 Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu
27.01.2014 Základný kurz ,,elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky
03.02. - 07.03.2014 Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
14.01.2014 Kurz prvej pomoci
13.01.2014 Základný kurz Bezpečnostný technik
14.1.2014 a 4.2.2014 o 9.30 Kurz prvej pomoci
11.12. o 10 hod. Seminár - Metodické usmernenie pri vzniku registrovaného školského úrazu.
4.11 a 7.11. 2013 aktualizačná odborná príprava BT a ABT
30.10.2013 od 8.00 hod. Kurz prvej pomoci
7.10 až 25.10.2013 od 8:00 - Vzdelávací program lektor
14 - 18.10.2013 Odborná príprava technikov požiarnej ochrany
18.11 – 19.11.2013 - Kurzy: príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb a príprava pre manipuláciu s toxickými látkami a dezinfekčnými prípravkami
16.09.- 18.10.2013 Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
09.09. 2013 – 25.10.2013 Základný kurz ,, bezpečnostný technik“
23.7. 2013 Seminár – školenie k ochrane osobných údajov
27.6.2013 o 9-00 hod.- Seminár „Novela Zákona č. 124/2006 Z. z."
10.6. – 11.6.2013 - Aktualizačná odborná príprava BT a ABT
19.4.2013 o 8:00 hod AOP a opakované školenie obsluhy reťazových píl
20.05. 2013 – 21.06.2013 - Základná odborná príprava ,,technikov požiarnej ochrany"
23.4.2013 od 8.00 hod.- KURZ PRVEJ POMOCI
3.4. – 19.4.2013 akreditovaný vzdelávací program ,,LEKTOR"
Január 2013 - základná odborná príprava technikov PO a bezpečnostných technikov
10.12.2012 - 8.1.2013 - Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
2.1.2013 do 8.1.2013 - Ďaľšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
9.1.2013 o 8.30 hod. - Školenie: "Aktuálne zmeny v Zákonníku práce"
19.10.2012 o 8.00 hod. - Opakované školenie: obsluha stavebných strojov a zariadení
18.10.2012 - Kurz prvej pomoci
Andragogické minimum pre lektorov 26.11.2012
23.01.2012 - 09.03.2012 - Základný kurz BT v PRIEVIDZI
30.01.2012 - 2.03.2012 - Základná odborná príprava TPO v PRIEVIDZI
16.11. - 18.11.2011 - Andragogické minimum
Ďalšia odborná príprava TPO
20.10 - 21.10.2011 - Základný kurz pilčíkov v PRIEVIDZI
12.09.2011 - 28.10.2011 Základný kurz Bezpečnostných technikov v PRIEVIDZI