SlovakEnglish (United Kingdom)žiadosť o cenovú ponuku
záväzná prihláška
prezentačné materiály

Eboz

Softvérová aplikácia eboz
 
- Najaktuálnejšia softvérová aplikácia
- Kvalitný a moderný softvér
- Zdroj potrebných informácií
- Skvalitnenie výkonov
- Rast odbornosti
- Spoľahlivé naplnenie a zabezpečenie náročných legislatívnych požiadaviek
- Kvalifikovaní tvorcovia s dlhoročnými skúsenosťami a praxou v oblasti ochrany práce

Web: www.eboz.sk
 

Využitie aplikácie pre riadiacich pracovníkov a manažérov, odborníkov i technikov v oblastiach:
- BOZP, OPP, PZS, CO, ŽP a Koordinácie bezpečnosti na staveniskách
- Prepojenie okien v rámci jedného predpisu
- Prehľadné a kontrolované vyhľadávanie v predpisoch

MODULY:
- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
- Ochrana pred požiarmi (OPP)
- Civilná ochrana (CO)
- Pracovná zdravotná služba (PZS)
- Koordinácia bezpečnosti práce na stavenisku (KOO)
- Ochrana životného prostredia (OŽP)
- Posudzovanie rizík
- Evidencie VTZ, PTZ
- Evidencie výkonov - NOVINKA
PREDSTAVUJEME NOVÝ MODUL EVIDENCIA VÝKONOV

Nový modul Evidencia výkonov:
- výkonná pomôcka pre technikov a vedúcich technikov
- rýchly prístup ku stavu nedostatkov pre manažérov
- farebné ikony pre rýchly prehľad o stave výkonov a nedostatkov
- možnosť zadávania výkonov priamo online na pracovisku
- doplnenie výkonu o popis nedostatkov fotografie, dokumenty
- podpis preberacieho protokolu riamo v aplikácii
- prehľadné tlačové výstupy
- podpora mobilných zariadení - smartfón, tablet!

Pozrite si promo stránku kliknutím na tento link alebo kliknutím na obrázok nižšie