SlovakEnglish (United Kingdom)žiadosť o cenovú ponuku
záväzná prihláška
prezentačné materiály
Seminár o novej legislatíve v oblasti PZS
Seminár o novej legislatíve v oblasti PZS (5)
Seminár IVBP 2017
Seminár IVBP 2017 (3)
Facility management 2017
Facility management 2017 (4)
Medzinárodná výstava OOPP v Düsseldorfe
Medzinárodná výstava OOPP v Düsseldorfe (9)
Celoslovenský seminár IBP, október 2017
Celoslovenský seminár IBP, október 2017 (4)
Burza práce 2017
Burza práce 2017 (2)
Firemný výlet - Betliar, Eger
Firemný výlet - Betliar, Eger (11)
Svetový kongres Safety and health at works 2017 v Singapúre
Svetový kongres Safety and health at works 2017 v Singapúre (6)
Vozový park BOZPO
Vozový park BOZPO (8)
MDD 2017 v BOZPO
MDD 2017 v BOZPO (28)
BOZPO CUP 2017 - Memoriál Štefana Kerpnera - 9. ročník
BOZPO CUP 2017 - Memoriál Štefana Kerpnera - 9. ročník (18)
Medzinárodná konferencia Incoboz 2017
Medzinárodná konferencia Incoboz 2017 (64)
Školenie prvej pomoci zamerané na činnosti členov Dobrovoľného hasičského zboru s praktickým výcvikom
Školenie prvej pomoci zamerané na činnosti členov Dobrovoľného hasičského zboru s praktickým výcvikom (3)
ISHCCO – valné zhromaždenie
ISHCCO – valné zhromaždenie (3)
Coneco 2017
Coneco 2017 (3)
Celoslovenský seminár IBP, Hotel Permon marec 2017
Celoslovenský seminár IBP, Hotel Permon marec 2017 (3)
Vianočný večierok 2016
Vianočný večierok 2016 (13)
Konferencia TUKE
Konferencia TUKE (3)
Workshop
Workshop "Dobrá prax výstavba" (6)
Seminár IVBP
Seminár IVBP (2)
Autosalón Nitra 2016
Autosalón Nitra 2016 (3)
Výlet zamestnancov BOZPO do Poľska
Výlet zamestnancov BOZPO do Poľska (9)
Cvičenie Dobrovoľného hasičského zboru BOZPO
Cvičenie Dobrovoľného hasičského zboru BOZPO (3)
Bozpo MDD 2016
Bozpo MDD 2016 (11)
	BOZPO CUP 2016 - Memoriál Š. Kerpnera - 8. ročník
BOZPO CUP 2016 - Memoriál Š. Kerpnera - 8. ročník (12)
Medzinárodná konferencia INCOBOZ 2016
Medzinárodná konferencia INCOBOZ 2016  (60)
Teambuilding Donovaly 2016
Teambuilding Donovaly 2016 (10)
Celoslovenský seminár IBP, Hotel Permon máj 2016
Celoslovenský seminár IBP, Hotel Permon máj 2016 (7)
Seminár IVBP - BOZP a ochrana pred požiarmi v praxi
Seminár IVBP - BOZP a ochrana pred požiarmi v praxi (7)
Coneco 2016
Coneco 2016 (7)
Priateľský hokejový zápas Bozpo 2016
Priateľský hokejový zápas Bozpo 2016 (3)
Vianočný večierok 2015
Vianočný večierok 2015 (7)
Konferencia TUKE 2015 – Hotel Patria Štrbské Pleso
Konferencia TUKE 2015 – Hotel Patria Štrbské Pleso (4)
12.11.2015 – Workshop „Bezpečné zachytenie pádu – evakuácia osoby“
12.11.2015 – Workshop „Bezpečné zachytenie pádu – evakuácia osoby“ (6)
Exhibičný zápas Opava 2015
Exhibičný zápas Opava 2015 (4)
Priateľský hokejový zápas Bozpo 2015
Priateľský hokejový zápas Bozpo 2015 (6)
BOZPO CUP 2015 - Memoriál Š. Kerpnera - 7. ročník
BOZPO CUP 2015 - Memoriál Š. Kerpnera - 7. ročník (14)
Coneco 2015
Coneco 2015 (9)
8-10.4.2015 - Kurz obsluhy stavebných strojov
8-10.4.2015 - Kurz obsluhy stavebných strojov (3)
Podporujeme Basketbalový klub BC Prievidza
Podporujeme Basketbalový klub BC Prievidza (11)
Školenie zamestnancov bezpečnostného značenia pri prácach na cestách a praktická ukážka bezp. Práce pri obsluhe stavebného stroja v súčinnosti s ostatnými zamestnancami, spol. COLAS Slovakia
Školenie zamestnancov bezpečnostného značenia pri prácach na cestách a praktická ukážka bezp. Práce pri obsluhe stavebného stroja v súčinnosti s ostatnými zamestnancami, spol. COLAS Slovakia (3)
Medzinárodný deň detí 2014
Medzinárodný deň detí 2014 (8)
BOZPO CUP 2014 – Memoriál Š. Kerpnera - 6 ročník
BOZPO CUP 2014 – Memoriál Š. Kerpnera - 6 ročník (10)
INCOBOZ 2014
INCOBOZ 2014 (12)
Školenie obsluhy viazačských prostriedkov -  Inžinierske stavby, a.s. Košice
Školenie obsluhy viazačských prostriedkov - Inžinierske stavby, a.s. Košice (7)
9.5. - 20.5.2014 - Kurz obsluha reťazovej píly v Rim. Sobote pre ÚPSVaR RS
9.5. - 20.5.2014 - Kurz obsluha reťazovej píly v Rim. Sobote pre ÚPSVaR RS (5)
BRNO výstava BVV 2014
BRNO výstava BVV 2014 (4)
Základný kurz MV – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
Základný kurz MV – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske (3)
Základný kurz MV- DOBRÝ PASTIER – KLÁŠTOR POD ZNIEVOM OZ
Základný kurz MV- DOBRÝ PASTIER – KLÁŠTOR POD ZNIEVOM OZ (4)
Vianočný večierok 2013
Vianočný večierok 2013 (7)
Základný kurz strojníkov v Námestove: 4. – 13.12.2013
Základný kurz strojníkov v Námestove: 4. – 13.12.2013 (3)
BOZPO CUP 2013 - Memoriál  Š. Kerpnera - 5 ročník
BOZPO CUP 2013 - Memoriál Š. Kerpnera - 5 ročník (9)
BOZPO CUP – Deň detí 2013
BOZPO CUP – Deň detí 2013 (7)
Novootvorená predajňa BOZPO
Novootvorená predajňa BOZPO (5)
Konferencia INCOBOZ Bojnice 2013
Konferencia INCOBOZ Bojnice 2013 (12)
Vianočný večierok 2012
Vianočný večierok 2012 (13)
Hasičský deň s deťmi Jún 2012
Hasičský deň s deťmi Jún 2012 (7)
Základný kurz strojníkov UPSVAR Nitra - apríl 2012
Základný kurz strojníkov UPSVAR Nitra - apríl 2012 (6)
Coneco racioenergia 2012
Coneco racioenergia 2012 (8)
Školenie lekárov Prievidza 2012
Školenie lekárov Prievidza 2012 (3)
Vianočný večierok 2011
Vianočný večierok 2011 (12)
Výstava A+A október 2011
Výstava A+A október 2011 (8)
BOZPO CUP 2011 - Memoriál Š. Kerpnera - 3 ročník
BOZPO CUP 2011 - Memoriál Š. Kerpnera - 3 ročník (15)
Vianočný večierok 2010
Vianočný večierok 2010 (9)
Nezaostávame ani v ľadovom hokeji
Nezaostávame ani v ľadovom hokeji (7)
Nová budova Bozpo
Nová budova Bozpo (12)
BOZPO CUP 2010 - Memoriál Š. Kerpnera - 2 ročník
BOZPO CUP 2010 - Memoriál Š. Kerpnera - 2 ročník (12)
Autopark
Autopark (2)
Hasičský deň s deťmi 2009
Hasičský deň s deťmi 2009 (6)
BOZPO CUP 2009 - Memoriál Š. Kerpnera 1. ročník
BOZPO CUP 2009 - Memoriál Š. Kerpnera 1. ročník (58)
Výstava Fireprotech Brno 2008
Výstava Fireprotech Brno 2008 (9)
Turnaj Segaredo V. Meder 2007
Turnaj Segaredo V. Meder 2007 (24)
Konerencia Starý Smokovec 2007
Konerencia Starý Smokovec 2007 (5)
ARENA BOZPO CUP 2007
ARENA BOZPO CUP 2007 (13)
Letná aktivita Žďiar 2007
Letná aktivita Žďiar 2007 (4)
Vianočný večierok 2006
Vianočný večierok 2006 (5)
Letná aktivita 2006
Letná aktivita 2006 (13)
Školenie a zápas Bozpo 2006
Školenie a zápas Bozpo 2006 (19)
Športový deň Vyhne 2006
Športový deň Vyhne 2006 (42)